FAQs Complain Problems

७६/७७

सिमकोट गाउँपालिका कार्यालयको संगठन आ.व २०७६/०७७

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६

सिमकोट गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट

सिमकोट गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग व्रहत अन्ताकिरिया तथा सुझाब संकलन कार्यक्रमको केहि तस्विरहरु

सूचना ....सूचना .....सूचना ..!!!

दस्तावेज: 

Pages