FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 15:52 PDF icon आर्थिक बर्ष२०७५ ऐन.pdf, PDF icon आर्थिक ऐनका अनुसुचीहरु 1.pdf
आर्थिक बर्ष२०७५ l ७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ७५/७६ 08/21/2018 - 15:51 PDF icon आर्थिक बर्ष२०७५ l ७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट.pdf, PDF icon बजेटका अनुसुचीहरु.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५/७६ ७५/७६ 08/21/2018 - 15:45 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
मिति २०७४ माघ १९ गते रकमान्तर गरिएका बजेट हरु रु हजारमा ७४/७५ 02/05/2018 - 15:27 PDF icon converted_file_003dc32c (1).pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 01/26/2018 - 13:01 PDF icon सिमकोट गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को संसोधित/थप बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु ७४/७५ 01/21/2018 - 17:50 PDF icon converted_file_156d385a.pdf
वित्तीय अनुमान तथा वजेट ७४/७५ 01/21/2018 - 17:44 PDF icon converted_file_aa6e8e1a.pdf
आर्थिक वर्ष २०७४ नीति कार्यक्रम तथा बजेट भाषण ७४/७५ 01/21/2018 - 17:40 PDF icon converted_file_f5348e45.pdf

Pages