FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमार्ण पुगेमा तुरिन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यलय र वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र
२. बिबाह दर्ताको प्रमाणपत्र
३. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र

प्रक्रिया: 

सम्बन्धित वडा कार्यलय