FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्राप्‍त अङ्‍क - प्रमाणीकरणको आधार *

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: