FAQs Complain Problems

सिमकोट गाउँपालिकाले प्रथम पटक स्वतःप्रकाशन(Proactive Disclosure) गरिएको छ आ.व.२०८०।०८१ को कात्तिक,मंसिर र पौष महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरुको विवरण l

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: