FAQs Complain Problems

७७/७८

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ को बजेट बक्तव्य

सिमकोट गाउँपालिका कोविड १९ को सूचना

दस्तावेज: 

आधिकारी इमेल निर्माण सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गत कुन वडामा कतिवटा क्वारेन्टाइनको र क्वारेन्टाइनमा बसेको संख्याको विवरण l

दस्तावेज: 

नेपाल सरकार बन तथा वातवरण मन्त्रालयद्रारा र मोट माक्कडोलान्ड को प्रविधिक सहयोग मा संचालन हुने नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको दोस्रो चरण र सिमकोट गाउँपालिका बीच समझदारी पत्र l

दस्तावेज: 

Pages