FAQs Complain Problems

७७/७८

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धित सूचनाl

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको शैक्षिक वस्तुस्थिति ,विवरण २०७७

सूचना .....सुचना.... सूचना

दस्तावेज: 

ठेक्का रद्द गरिएको बारे l

दस्तावेज: 

शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

Pages