FAQs Complain Problems

७७/७८

सूचना .....सुचना.... सूचा

दस्तावेज: 

आवश्यक सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको मिति २०७७/०४/२२ र मिति २०७७/०५/०३ गतेको करार पदपूर्तिको लिखित परिक्षामा तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएको व्यहोरा अनुरोध छ l

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको प्रगति विवरण आ.व २०७४-०७५ देखि २०७६-०७७

करार कर्मचारी आवश्यक

Pages