FAQs Complain Problems

७८-७९

सुझाब कार्यान्वय सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गुणस्तर सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सार्बजनिक कार्यक्रमको निर्यण

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

लिखित र अन्तर्वार्ताको समय तोकिएको सूचना l

Pages