FAQs Complain Problems

७८-७९

सिमकोट गाउँपालिकाको रातो किताब आर्थिक बर्ष २०७८ र ०७९

सुची दर्ता गराउने सूचना l

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

खरिद इकाई व्यवस्थापन

दस्तावेज: 

स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

आ व ०७७।०७८ को बार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति प्रतिवेदन l

Pages