FAQs Complain Problems

७८-७९

हिउदे गाउँसभा उपस्थित भईदिने वारे सूचना l

दस्तावेज: 

सामुदायिक विद्यालयहरुले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

सेवा करारमालिने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन २०७८

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा l

सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको बारे l

Pages