FAQs Complain Problems

७७/७८

सिमकोट गाउँपालिका राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८

सिमकोट गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८

सिमकोट गाउँपालिका अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८

शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

सूचना .....सुचना.... सूचना

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्राप्‍त हुने रोयल्टीको हिस्सा बाँडफाँडको सम्बन्धमा l

Pages